Nazywam się
Gabriela Borowska.
Jestem neurologopedą.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z audiologią, gdzie uzyskałam tytuł magistra logopedy i audiologa ogólnego. Ponadto posiadam wykształcenie podyplomowe z zakresu Neurologopedii oraz Edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera.

Swoje doświadczenie zdobywałam już na studiach prowadząc indywidualną terapię logopedyczną w Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS.

Współpracowałam również z Akademickim Radiem Centrum, prowadząc zajęcia z emisji głosu skierowane do prezenterów radiowych. 

W zawodzie pracuję od 2016 roku.

Pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Mielcu oraz w Przedszkolu Integracyjnym i Terapeutycznym w Mielcu. Pod moją opieką znajdowały się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.   

W ramach samorozwoju uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach, gdzie zdobyłam wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. 

Oto niektóre z nich: 

CERTYFIKATY